_comprendre, ne pas juger_

Kosten en erelonen

Erelonen

Onze erelonen worden berekend aan de hand van uurtarieven die kunnen variëren naargelang de complexiteit van het dossier, de hoogdringendheid, de specialisatiegraad van de materie, etc.

Voor de opstart van een dossier kan een provisie op erelonen worden gevraagd.

In bepaalde gevallen kan in overleg met de cliënt worden overeengekomen het ereloon te bepalen volgens procentuele tarieven in functie van de omvang van de geclaimde en/of gerecupereerde bedragen.

 

Kosten

De erelonen van het Kantoor omvatten geen (gerechts)kosten en uitgaven. Deze (gerechts)kosten en uitgaven worden doorgerekend aan kostprijs en voor wat betreft de kosten van het Kantoor op forfaitaire basis vastgesteld. De Cliënt kan te allen tijde een overzicht vragen van de op een gegeven ogenblik geldende uurtarieven en forfaitaire kosten van het kantoor.

Het Kantoor is bereid betalingen te ontvangen van derden (anderen dan de Cliënt) doch onder dien verstande dat de Cliënt te allen tijde gehouden blijft tot betaling ten opzichte van het Kantoor.

Zowel het uurtarief als de kosten zijn onderhevig aan BTW a rato van 21%.


Our Team

David Lust

Advocaat

David Lust


 

Kathleen

Advocate

Kathleen Coen


 

An

Advocate

An Willem


 

Steven

Advocaat

Steven Ryelandt


 

Dina

Advocate

Dina Floré


 

Lieseloth

Advocate

Lieseloth Lievens


 

Ilse

Administratief medewerkster

Ilse Bouckaert


 

 

Conny

Administratief medewerkster

Conny Devooght


 

 


Contact

“Get a lawyer to look at your contract or beware.

Because no company - evil or not - is going to do it for you.” 

(Sarah Lacy – American Journalist)