_comprendre, ne pas juger_

Disclaimer


De advocaten van het Kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Brugge, en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de gewezen Nationale Orde, zoals gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten, dat geraadpleegd kan worden op https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf, alsook aan de reglementen van de balie van Brugge, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.baliebrugge.be.


De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten is verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefitstot een bedrag van € 1.250.000,00. Er is een vrijstelling per schadegeval  en per advocaat van € 2.500,00. De polis verleent dekking in de volgende landen: wereldwijd behalve voor vorderingen ingesteld in de VS of Canada, of vorderingen ingesteld onder de wetgeving of rechtsmacht van de VS of Canada. 


Ten aanzien van consumenten is het Kantoor gebonden door de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht. Het Kantoor wijst wat dat betreft op het navolgende:

  • In verband met een reeds afgesloten overeenkomst, kan rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij ons Meldpunt, op het e-mailadres info@kantoor-lust.be.
  • Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), gevestigd in de Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.
  • Het Kantoor is onderworpen aan het arbitragereglement van de balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005.
  • U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16 80.


Our Team

David Lust

Advocaat

David Lust


 

Kathleen

Advocate

Kathleen Coen


 

An

Advocate

An Willem


 

Steven

Advocaat

Steven Ryelandt


 

Dina

Advocate

Dina Floré


 

Lieseloth

Advocate

Lieseloth Lievens


 

Ilse

Administratief medewerkster

Ilse Bouckaert


 

 

Conny

Administratief medewerkster

Conny Devooght


 

 


Contact

“Get a lawyer to look at your contract or beware.

Because no company - evil or not - is going to do it for you.” 

(Sarah Lacy – American Journalist)